อนุสรณ์สถาน Covid-19 ใน DC ทำให้ชาวอเมริกันมีที่สำหรับการประนีประนอมการสูญเสียของพวกเขา

อนุสรณ์สถาน Covid-19 ใน DC ทำให้ชาวอเมริกันมีที่สำหรับการประนีประนอมการสูญเสียของพวกเขา

การระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวอเมริกันหลายแสนคนโศกเศร้าที่ต้องแยกจากกัน การติดตั้งงานศิลปะสาธารณะบน National Mall ให้พื้นที่ไว้ทุกข์ในฐานะชาติ